Mi a LOI MACRON

Mit foglal magában?
Bármelyik sifőr, aki Franciaországba vagy -ból fuvaroz, jogosult a 9,88 €/óra francia minimálbérre. Ezen felül megilletik a francia munkavállalókat illető egyéb szociális juttatások úgy mint a munkaidőt, pihenőidőt, túlórát, munkavédelmet és munkahelyi diszkriminációt érintő szabályozások,.

2017 Január 1-jétől a fuvarozóknak online, a francia minisztérium honlapján kell kitölteni a kiküldetési formanyomtatványokat: https://www.sipsi.travail.gouv.fr
A törvény megköveteli, hogy a munkáltató franciául bejelentsen minden munkavállalót egy nyilatkozat formájában, és ezt a nyilatkozatot a hatóságokkal még az előtt el kell fogadtatni, hogy az első sofőrt Franciaországba küldenék. Ez az engedély maximum 6 hónapig érvényes.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
  1. Cégnév, email és levelezési cím, telefonszám, a cég típusa, munkaadó adatai, vezetéknév és keresztnév, a képviselők születési ideje, illetve a kapcsolódó társadalombiztási szervezet, ahova a szociális hozzájárulásokat fizetik
  2. a munkavállaló teljes neve, születési helye és ideje, címe, nemzetisége, a munkáltatóval kötött szerződés időpontja, bruttó órabér euróban, részletek az utazási költségeit és napidíjait illetően
  3. a képviselő neve, elektronikus és levelezési címe (a képviselőt legalább 18 hónapos időtartamra kell választani)
  4. link a cég elektronikusan regisztrált ERRA szállítói profiljához

Amennyiben a munkavállalók ügynökségen, vagy a cég egy leányvállalatán keresztül lépnek alkalmazásba, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell : a vállalat vagy vállalatcsoport nevét, elektronikus és levelezési címét, telefonszámát, SIRET azonosítóját (a Francia Kereskedelmi Kamaránál történő regisztrációval jár) a munkavállaló Francia útvonalát, a kirendeltség kezdetének és várható végének idejét, a szállítás és utazás módját, illetve az esetleges francia tartózkodási címét

Mi legyen a járművekben?
A nyilatkozatot két példányban kell elkészíteni, egy a vállalat francia képviselőjéhez vagy a francia vállalathoz, egy pedig a sofőrhöz kerül. Ezen felül egy extra, hitelesített másolatra is szükség van ellenőrzések esetére. A sofőr munkaszerződése és bármilyen egyezmény a munkavállalóval, franciára fordítva.

Szankciók
A büntetések mértéke meghaladhatja a 2000 EUR per munkavállalót, és akár 4000 EUR per év is lehet a visszaeső szabályszegőknek. A legmagasabb kiróható összeg 500000 EUR.