Co je LOI MACRON?

Co obsahuje
Řidič, vykonávající přepravu do / z Francie, včetně kabotáže, má nárok na francouzskou minimální mzdu 9,88 € za hodinu. Řidič má nárok nejen na francouzskou minimální mzdu, ale i na další sociální pravidla, týkající se pracovní doby a odpočinku, práce přesčas, ochrany zdraví při práci a rovnosti pohlaví.
Od 1. ledna se musí také zaregistrovat na internetových stránkách ministerstva ve Francii: https://www.sipsi.travail.gouv.fr/ za účelem správy certifikáty o působení pracovníků ve Francii.

Deklarace
Zákon vyžaduje vyplnění deklarace o vyslání zaměstnance, která musí být zpracována ve francouzštině, datovaná a podepsaná před prvním vysláním řidiče do Francie. Platná je maximálně 6 měsíců.

Deklarace, kterou Vám pomůžeme vyplnit, musí obsahovat:
  1. obchodní jméno, elektronickou a poštovní adresu, telefonní číslo zaměstnavatele, právní formu společnosti, jméno a příjmení, datum a místo narození odpovědného zástupce dopravy a příslušnou správu sociálního zabezpečení, které platí zaměstnavatel sociální odvody;
  2. jméno a příjmení zaměstnance, datum a místo narození, adresu, národnost, datum podpisu pracovní smlouvy a příslušné pracovní právo; hrubou hodinovou mzdu, převedenou na EUR a podrobnosti o cestovních náhradách a stravném pro vyslané zaměstnance;
  3. jméno a příjmení nebo název, elektronickou a poštovní adresu jmenovaného odpovědného zástupce ve Francii, zástupce musí být jmenován na dobu minimálně ještě 18 měsíců po skončení práce zaměstnance ve Francii
  4. odkaz na registraci společnosti v elektronickém rejstříku podnikatelů v silniční dopravě ERRU.
Pokud jsou zaměstnanci k dispozici pobočce nebo jinému subjektu ve Francii, deklarace musí také obsahovat: název nebo jméno subjektu, elektronickou a poštovní adresu, telefonní číslo a SIRET identifikační číslo (registrace u francouzské obchodní komory), ke kterému byl zaměstnanec do Francie vyslaný, počátek vyslání a předpokládaný konec, způsob dopravy a případně i adresu dočasného pobytu ve Francii.

Co musí být ve vozidle
Deklarace se vystavuje ve dvou originálech, jeden má u sebe zástupce dopravce ve Francii nebo společnosti, která řidiče ve Francii zaměstnává, druhý má zaměstnanec - řidič. Kromě toho ve vozidle musí být další kopie platné deklarace pro kontrolní účely. Dále musí být ve vozidle pracovní smlouva řidiče, a pokud to připadá do úvahy, i do francouzštiny přeložená kolektivní smlouva.

Sankce
Sankce je do výše 2000 EUR na jednoho vyslaného zaměstnance a do výše 4000 EUR ročně v případě opakovaného přestupku. Celková sankce je do 500000 EUR.