ЧЗВ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАКОНЪТ МАКРОН?

TTой се позовава на Указа Макрон 2016-418 от 07.04.2016г. – Международните превозвачи, опериращи на територията на Франция трябва да спазват Френското минимално заплащане от 9,88 € евро на час. . Този нов закон изисква от превозвачите да имат Френски представител. . От 1ви Януари 2017г. следва също да бъдат регистрирани в правителствения сайт на Франция: https://www.sipsi.travail.gouv.fr/, с цел да бъдат издадени сертификати за техните служители във страната.

Move Expert може да Ви помогне за тези нови изисквания като Ви предостави пълно обслужване. Нашата фирма представлява международните превозвачи, опериращи на територията на Франция, за да могат да изпълнят последните изисквания, произлизащи от новия Закон Маcron. За целта имаме специализирано приложение: https://app.macron-fr.eu, квалифициран център за обслужване на клиенти на Вашия език, и екип от експерти в правните и транспортни проблеми във Франция.

ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ НОВИЯТ ЗАКОН МАКРОН?

Всички чуждестранни превозвачи, извършващи транспорт на стоки ДО или ОТ Франция, всички чуждестранни превозвачи извършващи каботаж (транспорт в рамките на територията на Франция над 7 дни), както и превозвачите, извършващи пътнически превози във Франция.

Законът не се отнася за компании, транспортиращи собствени стоки (които не представляват транспортна компания по смисъла на НКИД).

Законът е приложим за камиони и автобуси над 3,5 т., както и за командировани шофьори на превозни средства под 3,5 т.

Законът не обхваща транзитно преминаващите. (Всички международни автобусни превози със затворени врати също се считат за транзитни.)

ЗАКОНЪТ ОБХВАЩА ЛИ САМОНАЕТИ ЛИЦА?

Фирмите, в които собственикът е единственият шофьор във Франция, не попадат в рамките на закона. Но фирмите, които изпращат шофьори на трудов договор, са обхванати от закона Макрон и трябва да отговарят на неговите изисквания.

КАКВО Е МИНИМАЛНОТО РАБОТНО ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ?

Международните превозвачи са задължени да спазват Френското минимално заплащане от 9,88 € на час. .

ОТKOГА Е ВАЛИДЕН ЗАКОНЪТ МАКРОН?

Законът е валиден от 1ви Юли 2016г..

Новият указ Маcron 2016-418 от 07.04.2016, влязъл в сила от 1ви Юли 2016г. Няма по-нататъшно забавяне, дори ако Франция е изправена пред процедури за нарушение на равнище ЕС (като Германия).

За повече информация, посетете сайта на френското Министерство на транспорта http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html.

КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА ТОЗИ ЗАКОН?

Законът се прилага на територията на Франция и засяга всички международни превозвачи, предлагащи транспорт с произход или дестинация Франция, както и каботажна дейност (за справка - Конвенция за международен транспорт на стоки CMR). Законът засяга превозвачите извършващи регулярни пътнически превози, качващи и оставящи пътници на територията на Франция.

Предоставяме Ви удобството да извършите всичко необходимо във връзка с темата от Вашия офис на нашата интернет страница http://www.macron-fr.eu.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ГО ПРАВЯ?

Чуждестранните шофьори на камиони, навлизайки на територията на Франция, трябва да разполагат на борда на превозното средство с изисквания сертификат Cerfa n°15553*02 и с копие на трудовият си договор.

Ако тези условия не са изпълнени, превозвачът подлежи на глоба в размер на 750 евро и потенциално последващи санкции. За избягване на подобни санкции можете да намерите решение на http://www.macron-fr.eu.

С КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГАМ КОГАТО ОТИВАМ ВЪВ ФРАНЦИЯ?

Всяка фирма оперираща на територията на Франция трябва да има на борда на превозното средство:

 • Оригинален валиден подписан сертификат (Model cerfa n°15553*02), който трябва да бъде подписан от работодателя и да съдържа валидно име на фирмата представител във Франция.
 • Копие от трудовия договор на шофьора (не е задължително да бъде преведен на Френски).

ЗАИНТЕРЕСОВАН СЪМ. КАКВО ДА НАПРАВЯ?

Регистрирайте се на сайта ни и чрез специално създаденото от нас приложение за Закона Макрон, ние ще Ви изпратим незабавен отговор, съдържащ лесно разбираеми инструкции и съответната документация, съобразена с новите изисквания. В резултат, Вашата фирма ще разполага с официален френски представител и валиден сертификат за всеки шофьор на борда на Вашите камиони.

КОЙ ЩЕ МЕ ПРЕДСТАВЛЯВА?

MOVE EXPERT е известен като ключов партньор на международните превозвачи и пътни транспортни асоциации в Европа. Имаме повече от двадесет годишен опит в тази сфера. Наша цел е да помагаме на превозвачите да увеличат продуктивността си и редуцират разходите. Ние предлагаме широка гама от услуги. За повече информация моля посетете http://www.move-expert.com.

Екипът на MOVE EXPERT се състои от специалисти с богат опит в транспортния сектор и областта на националното транспортното законодателство във Франция. Нашият екип се уповава на опитни френски адвокати, ежедневно подпомагащи международните превозвачи, с цел да разрешат сложни случаи и предотвратят възможните санкции, които биха могли да възникнат в следствие приемането на новия закон.

MOVE EXPERT е Вашият идеален партьор, чрез когото да изпълните всички изисквания на ЗАКОНА МАКРОН.

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗА НАС MOVE EXPERT?

Ние Ви предлагаме най-лесното и пълно решение да се справите с новите френски изисквания като:

 1. 1. Станем Ваш представител във Франция.
 2. 2. Създадем регистрация на Ваше име в сайта на Министерство на труда (https://www.sipsi.travail.gouv.fr).
 3. 3. Генерираме Вашите сертификати чрез SIPSI и ги изпратим на Вашия имейл адрес. Можете да ги намерите и в личния си профил и да ги подпишете (изключително от MOVE EXPERT).
 4. 4. Подсигуряваме управление на цялата съответна документация и съхранението й за следващите 18 месеца.
 5. 5. Сътрудничим с Френските власти в случай на проверка на шофьор.
 6. 6. Отговаряме на всички Ваши въпроси относно Закона Макрон.

КАК ТОЧНО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРОЦЕСА?

 • • Трябва да се регистрирате на нашия специализиран сайт и ще получите достъп до личен профил за администриране на https://app.macron-fr.eu.
 • Там ще може да свалите нашия договор, който следва да подпишете, сканирате и качите отново на сайта, за да Ви изпратим фактура за съответния брой сертификати, от които ще имате нужда.
 • След като заплатите фактурата ще получите потвърждение, че ние ставаме Ваши представители.
 • След това сте готови да администрирате всички сертификати, от които имате нужда през Вашия личен профил на Макрон и да ги получите директно от правителствения сайт SIPSI, като изберете MOVE EXPERT за Ваш представител.

Целият процес е напълно автоматизиран благодарение на нашето приложение и може да бъде изпълнен само в рамките на няколко часа.

КАКВО СЛЕДВА СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА?

Ние ще Ви изпратим имейл, съдържащ целия пакет документи и инструкции за приложението Macron.

След като получим заплащането от Ваша страна, Вие ще имате пълен достъп до личния си профил, където можете да аминистрирате данните за Вашата фирма, шофьори и необходими сертификати.Всички данни се въвеждат еднократно, с изключение на тези на шофьорите и евентуално данните, които имат нужда от промяна.

След това, ние ще осъществим създаването на електронни сертификати, които Вие автоматично ще получите, когато са готови.

Следва да ги подпишете и предадете в оригинал на съответните шофьорите, които ще влизат на френска територия (с изключение на преминаващите транзит; CMR с тяхната страна на произход и дестинация извън Франция).

Всеки Сертификат се издава индивидуално за всеки шофьор и последната страница се отнася точно за него.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД Е ВАЛИДЕН СЕРТИФИКАТЪТ?

Сертификатът е с валидност максимум 6 месеца.

КАК МОЖЕМ ПЛАВНО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПРЕМИНЕМ ФРЕНСКИТЕ ПРОВЕРКИ?

Проверките на Френска територия протичат на две нива – локална и административна.

 • Локалната проверка следи дали имате валидни документи на борда на превозното средство. Френските власти също могат да направят проверка в базата данни на Министерство на труда, дали представения на проверяващите сертификат отговаря на регистрирания.
 • След първоначалната проверка, Френските власти могат да се свържат с Вашия представител и да изискат допълнителна информация (фишове за заплати, доказващи минималното френско заплащане, копия от CMR, декларация, удостоверяваща престоя на френска територия и др.). Властите ще следят дали шофьорите получават изискваното минимално заплащане по време на пътуването им на френска територия. Необходимо е да можете да проследите назад всички пътувания на френска територия. Ако това не е спазено, можете да бъдете глобени до 2000 евро.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ САНКЦИИ И ГЛОБИ?

Когато навлизат на територията на Франция, шофьорите трябва да носят със себе си изисквания сертификат – електронен или хартиен ако е издаден преди 31.12.2016г. и е все още валиден.

В противен случай подлежи на глоба до 750 евро.

Френските власти могат да се свържат с Вашият представител и да изискат допълнителна информация (фишове, CMR и др.). Властите ще следят дали шофьорите получават изискваното минималното заплащане на час. Ако това не е спазено, следват тежки санкции от до 2000 евро.

КОЛКО СТРУВА УСЛУГАТА? И КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО В НЕЯ?

Обслужването от наша страна е ефективно и на най-добри цени. Включва всички необходими услуги и най-вече автоматизирано управление на електронните сертификати. Не е необходимо Вие да се свързвате със сайта на SIPSI.

Не се заплаща такса за регистрация.

Заплащате фиксирана годишна такса в зависимост от броя сертификати.

Цените са разделени на четири нива:

 • 1-10 шофьори 150 EUR/година
 • 11-50 шофьори 300 EUR/година
 • 51-100 шофьори 400 EUR/година
 • 100+ шофьори 600 EUR/година

При първоначално платена фактура от 150 евро за 1-10 сертификата и последваща нужда от по-голям брой сертификати, ще издадем нова фактура за разликата до новото ценово равнище.

В случай на проверка, която изисква допълнителни действия от нашата страна, дължимата такса е в размер на 100 евро за всяка индивидуална проверка.

ППРЕДЛАГАТЕ ЛИ ОПЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ?

В цената ни е включено съхранението на всички Ваши документи.

Вашият представител е задължен да Ви представлява в срок от 18 месеца и през този период Вашите документи ще бъдат съхранени и ние ще продължим да Ви представляваме.

и SIPSI?

От 1ви Януари 2017г., превозвачите се задължават да създават своите сертификати в сайта на френското Министерство на труда https://www.sipsi.travail.gouv.fr/. Този сайт към момента е достъпен само на френски и английски език.

Необходимо е да създадете свой профил, съдържащ всички данни на фирмата и след това да регистрирате данните на шофьорите за всеки един сертификат. За всички сертификати се изпраща имейл с новосъздадения електронен сертификат на вашия имейл адрес. Трябва да го разпечатате, подпишете и дадете в оригинал на шофьорите, които ще извършват превоз от или до Франция, или каботаж на територията на Франция.

MOVE EXPERT Ви предлага улеснение в това отношение. Благодарение на усъвършенстваното приложение, с което работим, ние създаваме всички ваши SIPSI сертификати вместо вас. Не е необходимо да ги правите Вие самите. Те автоматично ще пристигнат на имейл адреса, които сте ни дали.

ЗАЩО MOVE EXPERT?

Ние Ви предлагаме:

 • Най-добрите цени за всички включени функционалности.
 • Такса за услуга само при случай на проверка.
 • Автоматизирано управление на вашите SIPSI сертификати.
 • Улеснено за клиента онлайн регистриране и администриране.
 • Без сложен Excel, без SIPSI регистрация от ваша страна.
 • Специализиран сайт както на английски, така и на повечето европейски езици.
 • Квалифицирам екип от специалисти, който ви помага при всички проверки и за всяка поискана информация от страна на Френските власти.
 • Център за обслужване на клиенти и онлайн управление на вашия език.

С КАКВО MOVE EXPERT Е ПО-ДОБЪР ОТ ОСТАНАЛИТЕ?

Ние предлагаме професионални услуги на конкурентна цена. Вместо да заплащате висока цена за всеки шофьор по отделно за година, Вие заплащате годишна такса и допълнителна такса услуга само при случай на проверка от властите. Предлагаме онлайн обработка на документацията и грижа за клиентите на собственият им език. Ние сме много експедитивни спрямо всяка нова ситуация, която може да възникне от страна на френските власти или обратна връзка със нашата онлайн система, която може да комуникира в реално време с всички клиенти.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Свържете се с нас на: support@move-expert.com или се регистрирайте на: http://www.macron-fr.eu.