http://www.distacco.com."> Distacco EU

ВИЕ СТЕ ПЪТЕН ПРЕВОЗВАЧ...

Тогава, трябва да:
- определите свой представител в Италия
- създадете свой профил на сайта на Министерство на труда (cliclavoro)
и управлявате онлайн Вашите декларации за командироване на служители/каботажни превози
- предоставите на Вашите шофьори копие от декларациите и от трудовите им договори преведени на италиански
- заплащате на Вашите шофьори определеното минимално заплащане за Италия

MOVE EXPERT ВИ ПРЕДЛАГА:

- автоматизирано приложение cliclavoro
- конкурентна ALL INCLUDED цена
- пълно онлайн администриране
- обслужване клиенти на Вашия език

Move Expert прави най-конкурентното предложение.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ИТАЛИЯ ОТ MOVE EXPERT В ДЕТАЙЛИ

Icon
Благодарение на нашето приложение, ние създаваме и управляваме Вашите cliclavoro декларации в реално време. Без повече губене на време за създаване на декларации една по една.

© EXCLUSIVITY MOVE EXPERT.
Support
Нашият център за обслужване на клиенти, който говори на Вашия език, е добре осведомен относно законодателния декрет 136/2016 в Италия и ще Ви помогне да изпълните произтичащите от него изисквания. Също, може да Ви информира за други страни с подобни регулации.
Letter
Нашите цени са изключително конкурентни въпреки, че сега предлагаме автоматично управление на Вашите cliclavoro декларации. Без неприятни изненади с Move Expert, всичко е описано в договора.
Browser
Our prices are very competitive even though we now offer the automatic management of your cliclavoro declarations. No bad surprises with Move Expert, everything is written in the contract.

НАД 4000 ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ И АСОЦИАЦИИ ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА ВЕЧЕ ИЗПОЛЗВАТ НАШИТЕ УСЛУГИ.

register